Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 10.07.2024, 13:34

GIWK Sp. z o. o.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdańsk

tel. +48 58 326 67 00
faks: +48 58 326 67 01

e-mail: giwk@giwk.pl
www.giwk.pl


REGON: 193079339
NIP: 583-287-03-69
KRS: 0000216612
Bank PEKAO SA 75 1240 6292 1111 0010 3347 4303

GIWK Sp. z o.o.  jest właścicielem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gdańska. Spółka zarządza obecnie największym w województwie pomorskim majątkiem komunalnym. Głównym zadaniem GIWK jest prowadzenie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym realizacja Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III o wartości około 105 mln PLN, planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Godziny pracy:

Siedziba spółki czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

do góry