Informacje niedostępne

Informacja publiczna, która nie została umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego w trybie okreslonym w artykułach 10-15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. Zm.)