Wymiana zabezpieczeń nadprądowych w polach rozdzielni 15/6kV w stacji transformatorowej T-16107 na PŚ Motława w Gdańsku.

test0116_RJ_resize.JPG

Zamówienie sektorowe podprogowe.


Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ

  • 2018-03-26 09:20:02Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2018-01-31 11:11:39Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2018-01-10 13:18:07Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2017-12-11 12:00:32Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2017-12-11 12:00:32Rafał Zielonkautworzono