Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Lipce na obszarze Gdańska oraz ujęcia wody w Rekcinie na terenie gminy Pruszcz Gdański

eu_flag.jpg

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.).


I. Ogłoszenie      pobierz
II.SIWZ pobierz
III. Wyjaśnienia do siwz    pobierz
IV. Zmiana terminu składania ofert   pobierz
pobierz
V. Wyjaśnienia do siwz pobierz
VI. Zestawienie ofert pobierz
VI. Ogłoszenie o wynikach pobierz

  • 2018-04-13 13:48:55Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-04-13 13:48:19Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-02-13 11:15:50Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2018-01-26 11:01:26Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2018-01-26 10:53:06Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-01-15 13:01:53Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-01-11 14:42:37Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-01-05 08:41:39Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2017-12-20 09:08:35Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2017-12-20 09:08:35Marta Brudnickautworzono