Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej w Gdańsku

eu_flag.jpg

Zamówienie publiczne. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 -2020 (POIS.02.03.00-00-0269/17) w ramach "Gdańskiego projektu wodno- ściekowego etap III".


Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część I SIWZ - Informacja dla Wykonawców

POBIERZ

Część II SIWZ - Wzór Umowy

POBIERZ

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

POBIERZ

Modyfikacja SIWZ z dnia 08.02.2018 r.

POBIERZ

Załącznik do modyfikacji SIWZ z dnia 08.02.2018 r.

POBIERZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.02.2018 r.

POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert

POBIERZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

POBIERZ

  • 2018-03-21 11:58:43Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2018-02-28 11:21:55Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2018-02-08 11:08:51Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2018-01-17 09:54:41Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2018-01-15 14:11:16Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2018-01-15 14:11:16Rafał Zielonkautworzono