Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe

eu_flag.jpg

Zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w ramach "Gdańskiego projektu wodno- ściekowego etap III", który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 - 2020 (nr umowy o dofinansowanie  POIS.02.03.00-00-0269/17-00)

 


 

I. Ogłoszenie     pobierz
II. Sprostowanie ogłoszenia pobierz
III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  pobierz
IV. Zestawienie ofert pobierz
V. Unieważnienie postępowania pobierz

  • 2018-04-04 13:15:36Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-03-29 10:27:06Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-02-21 09:41:14Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-02-16 14:36:10Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-02-16 13:20:48Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-02-16 13:19:59Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-02-16 13:19:59Marta Brudnickautworzono