Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody w Rekcinie w gminie Pruszcz Gdański.

eu_flag.jpg

Zamówienie jest częścią projektu pn. "Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański", dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPPM.11.03.00-22-0019/16-00).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

 


I. Ogłoszenie      pobierz
II. SIWZ pobierz
III. Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz

  • 2018-04-13 13:47:02Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-04-13 13:46:55Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-04-05 14:51:09Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-03-05 09:18:53Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2018-03-05 09:18:53Marta Brudnickautworzono