Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami

Under_construction_icon-blue.png

Zamówienie sektorowe podprogowe.


ogłoszenie pobierz
SIWZ pobierz
modyfikacja Przedmiaru Robót pobierz
wyjaśnienia pobierz
zestawienie pobierz
ogłoszenie o wyborze pobierz

  • 2018-11-27 13:08:56Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-10-16 11:32:34Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-10-04 09:51:23Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-09-27 09:55:31Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-09-21 12:25:53Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-09-21 12:23:57Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-09-21 12:23:57Weronika Kruszewskautworzono