Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierocej w Gdańsku.”

companyhistory.jpg

Zamówienie poniżej 30.000 euro


Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu Pobierz
Unieważnienie Pobierz

  • 2018-11-15 14:19:50Monika Liszmodyfikowano
  • 2018-10-26 09:03:08Monika Liszmodyfikowano
  • 2018-10-26 09:03:08Monika Lisutworzono