Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Galileusza w Gdańsku o dł. ok. 470m ."

companyhistory.jpg

Zamówienie poniżej 30.000 EUR


Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu Pobierz
Ogłoszenie o unieważnieniu Pobierz

  • 2018-12-14 10:00:11Monika Liszmodyfikowano
  • 2018-11-28 14:10:49Monika Liszmodyfikowano
  • 2018-11-28 14:08:26Monika Liszmodyfikowano
  • 2018-11-28 14:08:26Monika Lisutworzono