Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa połączenia sieci wodociągowej 225 PE przy ul. Potęgowskiej/Nowej Stężyckiej na dł.ok.110m wraz z budową komory reduktora ciśnienia i przepływomierza"

companyhistory.jpg

Zamówienie poniżej 30.000 EUR


ogłoszenie pobierz
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pobierz
unieważnienie pobierz
- -
- -

  • 2019-01-08 09:39:01Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-11-29 11:42:17Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-11-29 11:42:17Weronika Kruszewskautworzono