Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów – Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu odwodnionego na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód"

eu_flag.jpg

Zamówienie planowane jest jako część większego zam. na roboty budowlane realizowane w ramach "Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III", który jest dofinansowany ze środków POIŚ, okres programowania 2014-2020. Łączna wartość robót budowlanych na obiekcie sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Gdańsku w ramach projektu przekracza równowartość 20 000 000 EUR.


ogłoszenie

pobierz

link do składania ofert https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/1_19
SIWZ pobierz
modyfikacja pobierz
- -
- -

  • 2019-01-16 11:38:16Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-12-18 09:27:08Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-12-18 09:25:56Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-12-18 09:25:56Weronika Kruszewskautworzono