Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów – Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu odwodnionego na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód"

eu_flag.jpg

Zamówienie planowane jest jako część większego zam. na roboty budowlane realizowane w ramach "Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III", który jest dofinansowany ze środków POIŚ, okres programowania 2014-2020. Łączna wartość robót budowlanych na obiekcie sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Gdańsku w ramach projektu przekracza równowartość 20 000 000 EUR.


ogłoszenie

pobierz

link do składania ofert https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/1_19
SIWZ pobierz
modyfikacja pobierz
wyjaśniania pobierz
modyfikacja pobierz
wyjaśnienia II pobierz
wyjaśnienia i modyfikacja III pobierz
zestawienie ofert pobierz
informacja o wyborze pobierz

  • 2019-03-26 13:18:01Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2019-03-13 10:53:45Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2019-02-21 10:31:02Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2019-02-11 13:11:30Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2019-02-08 11:47:51Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2019-01-30 09:54:29Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2019-01-16 11:38:16Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-12-18 09:27:08Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-12-18 09:25:56Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2018-12-18 09:25:56Weronika Kruszewskautworzono