„Przyłączenie poletka osadowego do kanalizacji sanitarnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód”

Under_construction_icon-blue.png

Zamówienie sektorowe podprogowe.


Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ pobierz
Link do składania ofert https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/zr_34_19
Zestawienie ofert pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

  • 2019-02-28 10:58:44Kamil Kinaszmodyfikowano
  • 2019-02-13 10:45:50Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-02-13 10:42:51Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-02-01 10:38:55Kamil Kinaszmodyfikowano
  • 2019-02-01 10:35:22Kamil Kinaszmodyfikowano
  • 2019-02-01 10:32:25Kamil Kinaszmodyfikowano
  • 2019-02-01 10:32:25Kamil Kinasutworzono