Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Charzykowskiej i Łapalickiej w Gdańsku

Under_construction_icon-blue.png

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)


Ogłoszenie Pobierz
Link do elektronicznego składania ofert https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/26_19
SIWZ Pobierz
Modyfikacja SIWZ Pobierz
Modyfikacja Ogłoszenia Pobierz
Wyjaśnienia nr 1 Pobierz
Zestawienie ofert Pobierz
Informacja o wyborze oferty Pobierz
 

  • 2019-04-11 08:42:15Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-03-14 10:46:29Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-03-04 10:42:37Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-02-18 13:58:34Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-02-14 13:21:27Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-02-07 09:13:07Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-02-07 09:13:07Monika Lisutworzono