Budowa sieci wodociągowej DN200 żel. z przełączeniem przyłączy wodociągowych i likwidacją istniejących sieci wodociągowych w ul. Leśna Góra w Gdańsku

Under_construction_icon-blue.png

zamówienie sektorowe podprogowe


Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ pobierz
System do składania ofert elektronicznych link
Zestawienie ofert pobierz
Informacja o wyborze oferty pobierz

  • 2019-07-22 09:50:09Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-07-19 10:31:32Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-07-10 08:49:37Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-07-10 08:49:37Robert Kaczmarekutworzono