Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej w Gdańsku

Under_construction_icon-blue.png

Zamówienie sektorowe podprogowe


Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ pobierz
Link do platformy przetargowej https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/zr228
Zestawienie ofert pobierz

  • 2019-08-19 10:29:08Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-02 08:42:34Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-02 08:42:34Monika Lisutworzono