Obudowa wykopu dla wykonania badań archeologicznych przy ul. Podwale Przedmiejskie/ Szopy w Gdańsku.

Under_construction_icon-blue.png

zamówienie sektorowe podprogowe


Ogłoszenie pobierz
SIWZ pobierz
Link do platformy przetargowej https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/zr_135
Zestawienie ofert pobierz
Informacja o wyborze pobierz

  • 2019-08-23 09:22:26Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-20 10:24:54Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-06 08:28:02Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-06 08:24:50Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-06 08:24:49Monika Lisutworzono