Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych ul. Karłowicza w Gdańsku.

Under_construction_icon-blue.png

Zamówienie sektorowe podprogowe


Ogłoszenie pobierz
SIWZ pobierz
Link do platformy przetargowej https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/zr_247
Zestawienie ofert pobierz
Unieważnienie pobierz

  • 2019-09-05 11:23:16Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-09-04 10:18:59Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-21 13:01:56Monika Liszmodyfikowano
  • 2019-08-21 13:01:56Monika Lisutworzono