Sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu (gotowego do użycia), do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26

dostawy.jpg

Zamówienie sektorowe podprogowe


Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ pobierz
Elektroniczny system składania ofert link
Informacja o możliwości testowania przesyłania plików pobierz
Zestawienie ofert pobierz
Informacja o wyborze oferty pobierz

  • 2019-10-14 13:25:52Alicja Świcazmodyfikowano
  • 2019-10-02 10:22:06Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-09-23 11:33:07Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-09-04 11:49:00Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-09-04 11:25:02Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-09-04 11:25:02Robert Kaczmarekutworzono