Sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu (gotowego do użycia), do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26

dostawy.jpg

Zamówienie sektorowe podprogowe


Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ pobierz
Elektroniczny system składania ofert link
- -
- -

  • 2019-09-04 11:49:00Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-09-04 11:25:02Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2019-09-04 11:25:02Robert Kaczmarekutworzono