Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka II oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko"

eu_flag.jpg

Zamówienie sektorowa (publiczne)


ogłoszenie pobierz
SIWZ pobierz
Platforma do składania ofert link
Wyjaśnienia pobierz
Inf. o wizji lokalnej i zmiana terminu składania ofert pobierz
Wyjaśnienia nr 2 pobierz
Wyjaśnienia nr 3 pobierz
Wyjaśnienia nr 4 pobierz
Zestawienie ofert pobierz
Informacja o unieważnieniu pobierz

 • 2020-06-22 10:51:09Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-06-17 11:15:44Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2020-06-10 11:31:14Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-06-09 08:58:57Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-06-02 10:48:14Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2020-05-25 11:13:35Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2020-05-20 09:31:35Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-04-29 12:41:27Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-04-29 12:33:00Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-04-29 12:31:44Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-04-29 12:28:11Weronika Kruszewskazmodyfikowano
 • 2020-04-29 12:28:11Weronika Kruszewskautworzono