Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Konopnickiej w Gdańsku”

Zamówienie sektorowe podprogowe


Ogłoszenie pobierz
SIWZ pobierz
Link do platformy link
Wyjaśnienia SIWZ pobierz
Zestawienie ofert pobierz
Informacja o wyborze pobierz

  • 2020-07-08 11:02:35Alicja Świcazmodyfikowano
  • 2020-05-20 12:20:50Alicja Świcazmodyfikowano
  • 2020-05-18 11:59:56Alicja Świcazmodyfikowano
  • 2020-05-05 14:21:09Alicja Świcazmodyfikowano
  • 2020-05-05 14:18:06Alicja Świcazmodyfikowano
  • 2020-05-05 14:15:20Alicja Świcazmodyfikowano
  • 2020-05-05 14:15:20Alicja Świcautworzono