Realizacja robót dla następujących zadań: Część I „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. M. Ludwiki , A. Madalińskiego w Gdańsku”. Część II „Przebudowa sieci wodociągowej DN250 AC w ciągu al. Gen. Hallera ”. Część III ” Budowa sieci wodociągowej w ul. Galileusza w Gdańsku”.

Under_construction_icon-blue.png

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.


Ogłoszenie pobierz
SIWZ pobierz
link link
wyjaśnienia nr 1 pobierz
wyjaśnienia nr 2 pobierz
zestawienie ofert pobierz

  • 2020-06-26 11:42:04Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2020-06-26 11:38:54Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2020-06-10 09:48:47Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2020-05-27 12:13:58Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2020-05-07 13:07:19Weronika Kruszewskazmodyfikowano
  • 2020-05-07 13:07:19Weronika Kruszewskautworzono