Wykonanie przeglądów E70 oraz E10 w dwóch agregatach kogeneracyjnych produkcji MWM typu TCG 2016CV16

Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


1.Ogłoszenie pobierz
2. SIWZ pobierz 
3. Wzór umowy pobierz
4. Link do platformy składania ofert   link
5. Wyjaśnienia treści SIWZ pobierz
6. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ pobierz
7. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ pobierz
ZESTAWIENIE OFERT pobierz
Informacja o wyborze oferty pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz

  • 2020-06-25 12:49:43Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2020-06-09 10:32:44Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2020-05-29 12:18:57Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2020-05-25 16:57:14Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2020-05-20 11:53:15Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2020-05-19 13:42:06Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2020-05-11 22:00:21Marta Brudnickazmodyfikowano
  • 2020-05-11 22:00:21Marta Brudnickautworzono