Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu północnej części wyspy Ołowianka w Gdańsku, sygn.akt ZR/115/20

companyhistory.jpg

Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


1. Ogłoszenie pobierz
2. SIWZ pobierz
3. Link do platformy składnia ofert       pobierz
4. Wyjaśnienie 1 treści SIWZ pobierz
5. Wyjaśnienie 2 treści SIWZ  pobierz

Nowy poprawiony PRZEDMIAR 

pobierz
Poprawione i uzupełnione rysunki:  

nr PW.03

pobierz

nr PW.04.

pobierz

6. Zmiana warunku i terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 02.06.2020 r. do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 02.06.2020 r. godz. 12:05.

 

pobierz

 7. Wyjaśnienia treści SIWZ     

pobierz

Poprawiony przedmiar z prawidłową jednostką miary w pozycjach 92,93,94 i 96.

 

pobierz

 Zestawienie ofert:

pobierz

Informacja o wyborze oferty:

pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania

pobierz
                           

 • 2020-06-26 12:15:44Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-06-18 10:35:53Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-06-02 12:56:41Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-28 13:19:27Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-26 08:40:26Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-25 11:11:24Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2020-05-25 11:02:06Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2020-05-20 21:15:32Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-20 21:13:56Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-14 13:46:17Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-12 15:17:51Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-12 15:16:30Marta Brudnickazmodyfikowano
 • 2020-05-12 15:16:30Marta Brudnickautworzono