Ogłoszenia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu północnej części wyspy Ołowianka w Gdańsku, sygn.akt ZR/115/20

Podmiot udostępniający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Wprowadził informację: Marta Brudnicka, Ostatnio zmodyfikował: Marta Brudnicka, Data wytworzenia informacji: 2020-05-12 15:16:30, Ostatnia aktualizacja: 2020-06-26 12:15:44
companyhistory.jpg

Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


1. Ogłoszenie pobierz
2. SIWZ pobierz
3. Link do platformy składnia ofert       pobierz
4. Wyjaśnienie 1 treści SIWZ pobierz
5. Wyjaśnienie 2 treści SIWZ  pobierz

Nowy poprawiony PRZEDMIAR 

pobierz
Poprawione i uzupełnione rysunki:  

nr PW.03

pobierz

nr PW.04.

pobierz

6. Zmiana warunku i terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 02.06.2020 r. do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 02.06.2020 r. godz. 12:05.

 

pobierz

 7. Wyjaśnienia treści SIWZ     

pobierz

Poprawiony przedmiar z prawidłową jednostką miary w pozycjach 92,93,94 i 96.

 

pobierz

 Zestawienie ofert:

pobierz

Informacja o wyborze oferty:

pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania

pobierz