Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa wodociągu DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m”.

Zamówienie poniżej 30.000 EUR


Ogłoszenie pobierz
Załączniki do ogłoszenia pobierz
Link do platformy przetargowej https://przetargi.giwk.pl/ogloszenie/zn8820
Wyjaśnienia nr 1 pobierz
Wyjaśnienia nr 2 pobierz
Zestawienie ofert pobierz
Unieważnienie pobierz

  • 2020-06-04 11:28:28Monika Liszmodyfikowano
  • 2020-06-02 12:07:57Monika Liszmodyfikowano
  • 2020-05-26 12:01:18Monika Liszmodyfikowano
  • 2020-05-25 12:34:39Monika Liszmodyfikowano
  • 2020-05-19 10:43:41Monika Liszmodyfikowano
  • 2020-05-19 10:43:41Monika Lisutworzono