Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Rada Nadzorcza

posiada  kompetencje nadzorcze i kontrolne pracuje w następującym składzie:

 • Iwona Bierut - Przewodnicząca Rady
 • Bogusław Wasilewko- Członek Rady
 • Ryszard Bongowski - Czlonek Rady
 • Andrzej Kasprzak - Członek Rady

Rada Nadzorcza działała w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 3/2004 z dnia 06 sierpnia 2004r.


Zarząd i Dyrekcja Spółki.

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje od początku działania Spółki Jacek Skarbek. W dniu 28 maja 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 18/2008, powołującą z dniem 2 czerwca 2008 roku na funkcję Członka Zarządu Peterisa Gailitisa. W związku z upływem kadencji Rada Nadzorcza w dniu 4 sierpnia 2008 roku uchwałami nr 24/2008 i nr 25/2008 powołała na kolejną kadencję z dniem 6 sierpnia 2008 roku Zarząd Spółki w składzie:

 • Jacek Skarbek - Prezes Zarządu
 • Peteris Gailitis - Członek Zarządu

Pionem technicznym Spółki zarządza:

 • Krzysztof Molęda - p.o. Dyrektor ds. techniczno - operacyjnych.

 


 • 2017-07-04 10:44:33Małgorzata Kowalzmodyfikowano
 • 2017-03-10 15:12:13Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2014-02-11 08:27:41Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:40:02Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:45:34Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:45:31Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:45:28Administrator Głównyutworzono