Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Stoczniowców.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Stoczniowców prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK. Sp. z o.o.

Informuję, że w/w postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 1 Zakład Wodno Kanalizacyjny i C.O. Kazimierz Formela, z siedzibą w Kartuzach przy ul. Zamkowej 40, za cenę 303.490,20 zł z VAT.

Zestawienie ofert i ich punktacji:

Numer oferty 1

Nazwa (firma) wykonawcy

Zakład Wodno Kanalizacyjny i C.O. Kazimierz Formela

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt.)

Uzasadnienie

CENA

100

(Najniższa cena/cena badana) x 100

Numer oferty 2

Nazwa (firma) wykonawcy

WOD-KAN Sp. j. Marian Domski, Ryszard Mich, Krzysztof Szałkowski

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt.)

Uzasadnienie

CENA

58,48

(Najniższa cena/cena badana) x 100

Numer oferty 3

Nazwa (firma) wykonawcy

Przedsiębiorstwo ABT Sp. z o. o.

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt.)

Uzasadnienie

CENA

85,58

(Najniższa cena/cena badana) x 100

Numer oferty 4

Nazwa (firma) wykonawcy

Firma "ARS" Arkadiusz Stubba

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt.)

Uzasadnienie

CENA

56

(Najniższa cena/cena badana) x 100

Numer oferty 5

Nazwa (firma) wykonawcy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOD-KAN-GRZENKOWICZ" Sp. z o. o.

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt.)

Uzasadnienie

CENA

51,73

(Najniższa cena/cena badana) x 100

Umowa w postępowaniu może być podpisana najwcześniej: 23.05.2011 r.


  • 2012-03-21 12:22:24Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:34:37Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:34:14Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:33:39Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:32:50Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:33:06Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:33:06Administrator Głównyutworzono