Ogłoszenie o unieważnieniu drugiego postępowania na likwidację studni na UW Sobieski i UW Grodza Kamienna

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót geologicznych polegających na likwidacji studni nr K-1, K-2 i K-3 na ujęciu wód podziemnych "SOBIESKI" przy ul. Sobieskiego 3 w Gdańsku oraz likwidacji studni nr 2b, 7b, 9b, 10a i 3a na ujęciu wód podziemnych "GRODZA KAMIENNA A i B" w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o. o.


Informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art.74 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


  • 2012-03-21 12:22:09Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-06-13 15:14:28Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:35:57Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-06-13 13:35:58Administrator Głównyutworzono