Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa magistrali wodociągowej DN200mm oraz budowa kanału sanitarnego Ø0,20m przy ul. Bysewskiej w Gdańsku”,

companyhistory.jpg

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


A. Ogłoszenie o zamówieniu                           pobierz

B. SIWZ

Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców      pobierz

Część II SIWZ wzór umowy                             pobierz

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia  pobierz

 C. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ


 • 2012-03-22 08:50:47Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-07-13 11:39:27Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-06-15 16:02:12Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-06-15 15:57:05Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-06-15 15:44:05Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-06-15 15:43:50Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-06-15 14:33:40Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-06-15 14:32:40Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-06-15 14:31:34Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-06-15 14:26:40Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-06-15 14:26:40Robert Kaczmarekutworzono