Ogłoszenie o zamówieniu na Zadanie 110 – Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego.

eu_flag.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartosci szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


 

 

A. Ogłoszenie o zamówieniu  POBIERZ 
B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia      
Część I SIWZ Informacja dla Wykonawców        POBIERZ
Część II SIWZ Wzór Umowy      POBIERZ
Część III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia        POBIERZ
Wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ nr 1 z dnia 07.07.2011 r.  POBIERZ
Załącznik do Wyjaśnień nr 1 - zmieniony przedmiar robót POBIERZ
Wyjaśnienia nr 2 z dnia 08.07.2011 r. POBIERZ
Wyjaśnienia nr 3 z dnia 15.07.2011 r. POBIERZ

Modyfikacje do SIWZ z dnia 21.07.2011 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.07.2011 r.

POBIERZ

POBIERZ

Wyjaśnienia nr 4 z dnia 25.07.2011 r.

POBIERZ

Wyjaśnienia nr 5 z dnia 26.07.2011 r.

POBIERZ

Wyjaśnienia nr 6 z dnia 01.08.2011 r.

POBIERZ

  C. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty                     Pobierz                                                     

                                                                                              


 • 2012-03-21 12:20:30Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-08-31 14:33:16Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-08-01 09:42:20Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-26 14:40:51Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-25 12:10:24Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-21 14:46:52Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-15 10:51:21Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-08 11:43:33Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-08 11:42:37Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-07 12:26:35Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-06-17 09:46:33Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-06-17 09:26:34Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-06-17 09:24:47Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-06-17 09:19:24Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-06-16 14:03:43Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-06-16 10:13:47Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-06-16 10:13:46Robert Kaczmarekutworzono