Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wolności 53,54,55 w Gdańsku oraz usunięcie kolizji z kablem energetycznym N.N. – 0,4kv-powtórzone postępowanie.

companyhistory.jpg

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na roboty o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


A. Ogłoszenie o zamówieniu         POBIERZ
 B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Część I SIWZ - Informacja dla Wykonawców  POBIERZ
Część II SIWZ - Wzór Umowy     POBIERZ
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia  POBIERZ
C.  Ogłoszenie o wyniku postępowania POBIERZ
                                  

  • 2012-03-21 12:20:12Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-08-10 13:00:05Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-08-10 12:56:54Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-08-10 12:47:34Robert Kaczmarekzmodyfikowano
  • 2011-06-22 12:22:12Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2011-06-22 11:45:17Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2011-06-22 11:41:44Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2011-06-22 11:40:11Rafał Zielonkazmodyfikowano
  • 2011-06-22 09:40:11Rafał Zielonkautworzono