Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej dla poprawy zaopatrzenia w wodę dzielnicy Kokoszki Przemysłowe i Kokoszki Mieszkaniowe w Gdańsku.

test0116_RJ_resize.JPG

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na roboty o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759) prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.


A. Ogłoszenie o zamówieniu   POBIERZ
B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Część I SIWZ - Informacja dla Wykonawców  POBIERZ
Część II SIWZ - Wzór Umowy     POBIERZ
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia  POBIERZ
Modyfikacja SIWZ z dnia 22.07.2011 r. POBIERZ
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 28.07.2011 r. POBIERZ
Wyjaśnienia nr 2 z dnia 01.08.2011 r. POBIERZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzonej czynności oceny ofert pobierz


 • 2012-03-21 12:19:38Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-09-05 14:32:47Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-09-05 14:23:47Robert Kaczmarekzmodyfikowano
 • 2011-08-26 12:45:22Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-08-26 12:45:19Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-08-01 09:18:18Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-28 14:03:15Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-22 11:16:03Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-22 10:02:57Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-21 15:52:14Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-21 15:49:31Rafał Zielonkazmodyfikowano
 • 2011-07-21 15:49:31Rafał Zielonkautworzono