Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

http://bip.giwk.pl/gw/finanse-spolki/10889,Finanse-Spolki.html
20.06.2024, 07:28

Finanse Spółki

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Obecny kapitał zakładowy wynosi 729.300.000,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2020
Data modyfikacji : 11.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Nikoleta Puto

Opcje strony