Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Podstawy prawne działalności

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o. została zawiązana 6 sierpnia 2004 r. i 27 września 2004 r. uzyskała osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216612.

Spółka działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 sierpnia 2004 roku,
  • Postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 września 2004 r. o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in.:
    • Ustawy z dnia 15 września 200 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15),
    • Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2019.1885 t.j. z dnia 2019.10.04).

Metadane

Data publikacji : 25.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry