Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została umieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w artykułach 10-15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31)

Metadane

Data publikacji : 26.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry