Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) informujemy, iż GIWK Sp. z o.o. udostępniaElektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej   (ePUAP),  która jest  środkiem  komunikacji  elektronicznej,  służącym  przekazywaniu informacji   w   formie   elektronicznej   do   podmiotu   publicznego   przy   wykorzystaniu   powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej GIWK Sp. z o.o.:    /GIWK/SkrytkaESP

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

2. Informujemy, że większość wniosków należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilem zaufanym.

3. Akceptowalne są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:7z, .avi, .CAdES, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .PAdES, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .XAdES, .xhtml, .xls, .xlsx, .xml, .XMLenc, .XMLsig, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip

Instrukcje  dotyczące  obsługi  ePUAP  w  zakresie:  zakładania  konta,  wysyłania  dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc)

Metadane

Data publikacji : 26.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry