Majątek i finanse spółki

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. oraz Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2018 - 31.12.2018 r. znajdują się poniżej.


  • 2019-08-23 14:29:58Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
  • 2019-08-23 14:29:55Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
  • 2019-08-23 14:29:28Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
  • 2019-08-23 14:29:27Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
  • 2019-08-23 14:24:47Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
  • 2019-08-23 14:24:38Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
  • 2019-08-23 14:24:38Agnieszka Klugmannutworzono