Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Rada Nadzorcza

posiada  kompetencje nadzorcze i kontrolne pracuje w następującym składzie:

 • Iwona Bierut - Przewodnicząca Rady
 • Bogusław Wasilewko- Członek Rady
 • Ryszard Bongowski - Czlonek Rady
 • Andrzej Kasprzak - Członek Rady

Rada Nadzorcza działała w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 3/2004 z dnia 06 sierpnia 2004r.


Zarząd i Dyrekcja Spółki.

 • Jacek Skarbek - Prezes Zarządu
 • Peteris Gailitis - Członek Zarządu
 • Wiesław Bielawski - Członek Zarządu

Pionem technicznym Spółki zarządza:

 • Krzysztof Molęda - Dyrektor ds. techniczno - operacyjnych.

 


 • 2019-01-17 11:19:48Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2019-01-17 11:16:37Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2017-07-04 10:44:33Małgorzata Kowalzmodyfikowano
 • 2017-03-10 15:12:13Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2014-02-11 08:27:41Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-02 16:40:02Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:45:34Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:45:31Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:45:28Administrator Głównyutworzono