Organy spółki

Organy spółki

Podmiot udostępniający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Wprowadził informację: Administrator Główny, Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kowal, Data wytworzenia informacji: 2011-05-20 10:45:28, Ostatnia aktualizacja: 2017-07-04 10:44:33

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Rada Nadzorcza

posiada  kompetencje nadzorcze i kontrolne pracuje w następującym składzie:


Rada Nadzorcza działała w oparciu o Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 3/2004 z dnia 06 sierpnia 2004r.


Zarząd i Dyrekcja Spółki.

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje od początku działania Spółki Jacek Skarbek. W dniu 28 maja 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 18/2008, powołującą z dniem 2 czerwca 2008 roku na funkcję Członka Zarządu Peterisa Gailitisa. W związku z upływem kadencji Rada Nadzorcza w dniu 4 sierpnia 2008 roku uchwałami nr 24/2008 i nr 25/2008 powołała na kolejną kadencję z dniem 6 sierpnia 2008 roku Zarząd Spółki w składzie:

Pionem technicznym Spółki zarządza: