Struktura własnościowa i majątek

Od początku działania Spółki jedynym jej udziałowcem jest Gmina Miasta Gdańska.


 • Na dzień 31.12.2006r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 682 231 000 zł.
 • Na dzień 31.12.2007r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 682 231 000 zł.
 • Na dzień 31.12.2008r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 691 271 000 zł.
 • Na dzień 31.12.2009r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 701 545 500 zł.
 • Na dzień 31.12.2010r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 701 545 500 zł.
 • Na dzień 31.12.2011r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 701 545 500 zł.
 • Na dzień 31.12.2012r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 701 545 500 zł.
 • Na dzień 31.03.2014r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 705 492 500 zł.
 • Na dzień 03.02.2016r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 714 781 500 zł.
 • Na dzień 10.0.3.2017r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 714 921 500 zł .

 • 2017-03-10 15:14:44Piotr Kosiedowskizmodyfikowano
 • 2016-03-31 14:09:53Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-12-15 10:13:44Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 10:44:44Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 10:44:20Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:50:28Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 10:50:24Administrator Głównyutworzono