Redakcja biuletynu

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz.1198. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego.

Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Rok 2007 Nr 10 poz. 68, określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Według ww. rozporządzenia Podmiotowa Strona BIP zawiera:

  • Logo - znak graficzny Biuletynu,
  • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
  • Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
  • Menu przedmiotowe,
  • Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
  • Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
  • Moduł wyszukujący.

Dostęp do BIP możliwy jest przez:

  • wpisanie do przeglądarki internetowej adresu www.bip.giwk.pl
  • przejście ze strony głównej biuletynu www.bip.gov.pl do biuletynu GIWK