Podstawy prawne działania

Spółka powstała na podstawie Umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Zbigniewem Kundo w Kancelarii Notarialnej w Gdańśku w dniu 6 sierpnia 2004r. (Rep. A nr 4386/2004). Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:


  • Numer identyfikacji podatkowej NIP 583-287-03-69 nadany został w dniu 14.10.2004r, przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku,
  • Numer identyfikacyjny REGON 193079339 nadany został w dniu 14.09.2004r. przez Urząd Statystyczny w Gdańsku.
  • Do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańśku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 września 2004r, pod numerem KRS 0000216612.
  • 2013-12-02 16:33:09Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2013-12-02 15:56:47Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-05-20 10:28:44Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-05-20 10:25:23Administrator Głównyzmodyfikowano
  • 2011-05-20 10:25:19Administrator Głównyutworzono