Odbiór i przekazywnie sieci

Zgłoś gotowość do odbioru!


Po ukończeniu budowy odcinków sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, zgłoś pisemnie lub wysyłając e-mail na adres odbiory@giwk.pl rozpoczęcie czynności odbiorowych z siedmiodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie załączając:

 • Mapę geodezyjną powykonawczą z oświadczeniem geodety o wykonaniu sieci zgodnie z projektem uzgodnionym w ZUDP (uwierzytelniona w Wydziale Geodezji)
 • Szkice geodezyjne powykonawcze
 • Zestawienie rur osłonowych (długość, średnica, materiał)
 • Kopię decyzji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na umieszczenie urządzeń w psie drogowym (jeżeli była wymagana)

  Informacje w sprawie odbioru końcowego w Dziale Obsługi Inwestorów w godzinach przyjmowania Interesantów.
  Dział Obsługi Inwestorów GIWK Sp. zo.o.
  ul. Kartuska 201
  email: odbiory@giwk.pl