Procedury

Składanie dokumentów i sposoby

załatwiania spraw w GIWK Sp. z o.o.:


GDZIE SKŁADAMY DOKUMENTY?

Kancelaria GIWK na parterze budynku, pok. 005

adres Spółki

ulica: Kartuska 201
miasto: Gdańsk
województwo: pomorskie
kod pocztowy: 80-122

telefon (centrala)

+48 58 326 67 00

faks

+48 58 326 67 01

e-mail

giwk@giwk.pl

Biuro obsługi jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


Dział Obsługi Inwestorów:

Składanie korespondencji i odbiór dokumentów w Kancelarii GIWK w godz. 8:00 - 15:00.
Konsultacje z pracownikami
Działu Obsługi Inwestorów w dniach:
Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 12:00 - 15:00
Środa 10:00 - 13:00

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 15:00 - 16:00 po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem Sekretariatu Spółki.


 

Wnioski są rozpatrywane przez odpowiednie działy zgodnie z ich kompetencjami.  

Korespondencję do GIWK Sp. z o.o. można składać w następujących formach:

·         osobiście w Kancelarii GIWK ( potwierdzenie przyjęcia na żądanie interesanta),

·         drogą pocztową,

·         faksem,

·         pocztą elektroniczną,

·         pocztą kurierską,

·         ustnie - podania składane ustnie przyjmują do protokołu właściwi pracownicy.

Podania powinny zawierać:

·         Imię i Nazwisko (osoby składającej pismo) lub Nazwę Firmy

·         Adres (numer ulicy, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) tej osoby/ firmy

·         Przedmiot sprawy, której podanie dotyczy.

 

O czym warto pamiętać ?

Na stronie internetowej Spółki: http://www.giwk.pl/przylaczenie-do-sieci/dokumenty-do-pobrania.html można znaleźć między innymi następujące wzory wniosków:

·         Wniosek o wydanie warunków technicznych

·         Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

·         Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

·         Wniosek o sporządzenie Protokołu Charakterystyki Inwestycji

·         Wniosek o sporządzenie umowy przejęcia

·         Protokół odbioru końcowego

·         Rachunek za sieć


Terminy załatwiania spraw
Zgodnie z instrukcją kancelaryjną pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, bez zbędnej zwłoki. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem. • 2019-09-25 14:12:32Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-09-25 14:11:27Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-09-25 14:10:48Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-09-25 14:10:46Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:52:52Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:52:22Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:51:02Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:51:01Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:45:05Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:45:04Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:44:37Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:44:35Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:43:52Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:43:50Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:42:21Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2019-08-23 14:42:20Agnieszka Klugmannzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:53:03Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:52:29Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:52:08Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:51:34Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2014-01-13 12:50:52Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 13:22:09Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 13:22:09Administrator Głównyutworzono