Uzgodnienia dokumentacji

Podział kompetencji.

Od 9 lutego 2008 roku weszła w życie zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji na przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków i uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy właściciela sieci - spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna a eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk.

GIWK posiada obecnie kompetencje do uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej.

SNG posiada kompetencje do uzgodnień dokumentacji w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących, rozdział instalacji wewnętrznych oraz montaż wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.


Po uzyskaniu warunków technicznych i podpisaniu umowy na przejęcie sieci należy zlecić opracowanie dokumentacji uprawnionemu projektantowi. Dokumentację projektową należy uzgodnić w GIWK Sp. z o.o.

Złóż wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej:

Do wniosku załącz:

3 egzemplarze dokumentacji

Złóż wniosek osobiście w Kancelarii GIWKprzejdź na stronę internetową lub prześlij pocztą. Dokumentacja zostanie uzgodniona w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. Opłata zgodnie z cennikiem GIWK Sp. z o.o.


Konsultacje w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
GIWK Sp. z o.o., Dział Obsługi Inwestorówprzejdź na stronę internetową .

Kancelaria GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, p. 01

 • 58 32 66 700
 • 58 32 19 794

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., pok.105, ul. Kartuska 201

 • 58 321 97 62
 • 58 326 67 34

 

CENNIK OPŁAT ZA UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Ceny brutto (obowiązujące od 1 lutego 2013 r.)

Rodzaj uzgodnienia                                                  

 

Lokalizacja obiektu

55 zł

Obszar inwestycji wg przedstawionego projektu zagospodarowania terenu:

do 1500 m2

Budynki jednorodzinne

150 zł

do 10 000 m2 lub dł. sieci poniżej 1 km

Budynki wielorodzinne, małe osiedla mieszkaniowe

290 zł

pow. 10 000 m2 lub dł. sieci powyżej 1km

Obiekty, duże osiedla mieszkaniowe

990 zł

 • 2013-12-03 11:50:42Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:47:48Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:47:03Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:40:14Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:39:48Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 14:00:41Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 14:00:21Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 14:00:12Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 14:00:12Administrator Głównyutworzono