Warunki techniczne

Podział kompetencji.

Od 9 lutego 2008 roku weszła w życie zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji na przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków i uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy właściciela sieci - spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna a eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk.

GIWK posiada obecnie kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej.

SNG posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących, rozdział instalacji wewnętrznych oraz montaż wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.


JAK UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA:

1.Ustal, czy podłączenie Twojej nieruchomości wymaga budowy nowej sieci.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Działem Obsługi Inwestorówprzejdź na stronę internetową. Pamiętaj o podaniu numeru i obrębu działki lub adresu. Wysyłając email podaj swój numer telefonu.

Jeśli podłączenie nieruchomości nie wymaga budowy nowej sieci, skontaktuj się z SNG S.A.

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., pok.107, ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk

 • 58 321 97 50
 • 58 321 97 53
 • 58 326 67 63

Saur Neptun Gdańsk S.A, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk

 • 58 30 13 091

 

2. Złóż w GIWK wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia tylko wówczas, gdy podłaczenie nieruchomości wymaga budowy nowej sieci

Do wniosku załącz:

Wniosek złóż osobiście w Kancelarii GIWKprzejdź na stronę internetową lub prześlij pocztą. Warunki zostaną wydane w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Dla klientów nie posiadających tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością wydajemy informację techniczną na temat możliwości podłączenia do sieci.

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

 • 58 32 36 780

Kancelaria GIWK Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, pok. 01

 • 58 32 67 00
 • 58 32 19 794

 • 2013-12-03 11:21:50Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:20:51Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2013-12-03 11:16:38Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-06-20 12:08:25Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-06-20 12:07:16Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 13:31:48Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 13:31:46Administrator Głównyzmodyfikowano
 • 2011-05-20 13:31:46Administrator Głównyutworzono