Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Kazimierza Wiłkomirskiego i Radarowej w Gdańsku 2019-09-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
2 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów 2019-09-18 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
3 Sukcesywna dostawa i wymiana węgla aktywnego w filtrach siloksanów w CHP 2019-09-04 Dostawy Zamówienie publiczne lub sektorowe
4 Sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o mielony wodorowęglan sodu (gotowego do użycia), do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 2019-09-04 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
5 Przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych ul. Karłowicza w Gdańsku. 2019-08-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
6 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Pułaskiego w Gdańsku 2019-08-19 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
7 Obudowa wykopu dla wykonania badań archeologicznych przy ul. Podwale Przedmiejskie/ Szopy w Gdańsku. 2019-08-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
8 Sukcesywna dostawa i wymiana węgla aktywnego w filtrach siloksanów w CHP 2019-08-05 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
9 Przebudowa kolektora sanitarnego Wrzeszcz-Ołowianka w Gdańsku 2019-08-05 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej w Gdańsku 2019-08-02 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe