Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
1 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Smolnej i Dalekiej w Gdańsku 2017-02-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
2 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów – Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu odwodnionego” 2017-02-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
3 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ul. Świbnieńskiej w Gdańsku 2017-02-07 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
4 Systematyczna dostawa sproszkowanego węgla aktywnego do oczyszczania gazów odlotowych do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 2017-02-03 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
5 Wykonanie i dostawa kompletnej instalacji pilotowej do oczyszczania ścieków komunalnych, składającej się z systemu koagulacji-sedymentacji-anammox w zabudowie kontenerowej oraz dwustopniowego systemu hydrofitowego 2017-01-25 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
6 Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku przepompowni wody "Ptasia" oraz przebudowa linii kablowej oświetleniowej przy ul. Ptasiej 19 w Gdańsku 2017-01-12 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
7 Zadanie nr 1: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy w Zbiorniku Wody Stary Sobieski; Zadanie nr 2: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej na terenie Zbiornika Wody Kazimierz 2016-12-12 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
8 Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Narwickiej; 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, drogi i chodnika w ul. Narwickiej 2016-11-14 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
9 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Synów Pułku w Gdańsku”, Zadnie nr 2 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej, Turzycowej w Gdańsku – Etap I”, Zadanie nr 3 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej w Gdańsku”, Zadanie nr 4 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat w Gdańsku”. 2016-11-04 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
10 Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej na odcinku od posesji nr 6 do nr 30" i "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Świbnieńskiej 2016-12-16 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne