Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
1 Przebudowa kolektorów sanitarnych na terenie Gdańska 2017-03-10 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
2 Zadanie III.4. Przebudowa kolektorów sanitarnych w rejonie ulic Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Aksamitnej i Angielska Grobla w Gdańsku 2017-03-10 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
3 Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN 1000 w Gdańsku 2017-03-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
4 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku” 2017-03-06 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
5 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Smolnej i Dalekiej w Gdańsku 2017-02-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
6 Zadanie nr 1: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy w Zbiorniku Wody Stary Sobieski; Zadanie nr 2: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej na terenie Zbiornika Wody Kazimierz 2016-12-12 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Synów Pułku w Gdańsku”, Zadnie nr 2 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej, Turzycowej w Gdańsku – Etap I”, Zadanie nr 3 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej w Gdańsku”, Zadanie nr 4 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat w Gdańsku”. 2016-11-04 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
8 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów – Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu odwodnionego” 2017-02-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne
9 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ul. Świbnieńskiej w Gdańsku 2017-02-07 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne
10 Systematyczna dostawa sproszkowanego węgla aktywnego do oczyszczania gazów odlotowych do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 2017-02-03 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne