Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Likwidacja PŚ Zawiśle w Gdańsku wraz z budową kolektora grawitacyjnego DN500” 2019-11-06 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
2 Sukcesywna dostawa oleju silnikowego typu Shell Mysella S5 N40 do Instalacji CHP w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26. 2019-11-05 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
3 Modernizacja przepompowni - PŚ Kolorowa w Gdańsku 2019-10-31 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Synów Pułku i ul. Ikara w Gdańsku 2019-10-23 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
5 Systematyczny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 01 07* powstających w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów 2019-10-18 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
6 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę wjazdów do drugiej linii zabudowy oraz remont i modernizacja chodników w ul. Jacka Soplicy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego w Gdańsku 2019-10-16 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
7 Sukcesywne dostawy do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 sproszkowanego węgla aktywnego do oczyszczania gazów odlotowych 2019-10-10 Dostawy Zamówienie sektorowe podprogowe
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki w Gdańsku 2019-10-01 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
9 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku 2019-09-27 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
10 Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych ul. Karłowicza w Gdańsku 2019-09-25 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe