Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku. 2019-05-09 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
2 Przebudowę sieci wodociągowej ul. Siedlickiej od ul. Fiszera do ul. Traugutta w Gdańsku 2019-05-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
3 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Letnickiej i Wyzwolenia w Gdańsku. 2019-05-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
4 Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków w ul. Uczniowskiej i Suchej w Gdańsku 2019-04-25 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
5 Przebudowa przepompowni ścieków Rudniki. 2019-04-23 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
6 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przędzalniczej dz. nr 201, 202/21,207 obręb 89 w Gdańsku 2019-04-23 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
7 Załadunek i transport odpadu będącego osadem z oczyszczalni ścieków o kodzie odpadu 07 05 12 magazynowanego na terenie Oczyszczalni Polpharma w Starogardzie Gdańskim przyul. Droga Owidzka 12 2019-04-15 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
8 Budowa przepompowni ścieków przy ul.Budowlanych w Gdańsku. 2019-04-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
9 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Osowej w ul. Parterowej i ul. Barniewickiej w Gdańsku.” 2019-04-04 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
10 Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 w ul.Asesora w Gdańsku. 2019-03-28 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe