Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
1 Zagospodarowanie fragmentów terenu GPZ I i GPZ II UW Straszyn z wykonaniem prac remontowych w budynkach GPZ I I GPZ II oraz wykonanie oświetlenia terenu działek, systemu monitorowania sygnałów alarmowych transformatorów, SSWIN i CCTV, budowa rozdzielnic potrzeb własnych w GPZ I i GPZ II 2017-04-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
2 Modernizacja kotłowni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26. 2017-04-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
3 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wymiana dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Szarej w Gdańsku 2017-04-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
4 Przebudowa kolektorów sanitarnych na terenie Gdańska 2017-03-10 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
5 Zadanie III.4. Przebudowa kolektorów sanitarnych w rejonie ulic Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Aksamitnej i Angielska Grobla w Gdańsku 2017-03-10 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
6 Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN 1000 w Gdańsku 2017-03-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
7 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku” 2017-03-06 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
8 Zadanie nr 1: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy w Zbiorniku Wody Stary Sobieski; Zadanie nr 2: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej na terenie Zbiornika Wody Kazimierz 2016-12-12 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
9 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Smolnej i Dalekiej w Gdańsku 2017-02-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Archiwalne
10 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów – Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu odwodnionego” 2017-02-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Archiwalne