Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
1 Dostawa i wymiana węgla aktywnego Sorbotech® GE 604 w filtrach węglowych instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu (CHP) zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku. 2017-08-16 Dostawy Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Rozłogi i w ul. Niskiej oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Rozłogi 2 w Gdańsku. 2017-08-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
3 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa magistrali wodociągowej DN300 ul. Miałki Szlak – ul. Zagroble” 2017-07-31 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
4 Budowę i przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Długie Ogrody w Gdańsku 2017-07-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
5 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Tamka i Falck Polonusa w Gdańsku 2017-06-20 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
6 Przebudowa sieci wodociągowej DN100/200 w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Raciborskiego do zasuwy strefowej przy ul. Suwalskiej w Gdańsku. 2017-06-12 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
7 Wykonanie projektu i realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Montaż reduktora w komorze zasuw w Zbiorniku Wody Kiełpino w Gdańsku przy ul. Łagowskiej 50 2017-06-09 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nowa Inżynierska, Gostyńska i Egiertowska w Gdańsku 2017-05-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
9 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Grodza Kamienna 2 2017-05-08 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
10 Zagospodarowanie fragmentów terenu GPZ I i GPZ II UW Straszyn z wykonaniem prac remontowych w budynkach GPZ I I GPZ II oraz wykonanie oświetlenia terenu działek, systemu monitorowania sygnałów alarmowych transformatorów, SSWIN i CCTV, budowa rozdzielnic potrzeb własnych w GPZ I i GPZ II 2017-04-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne