Zamówienia

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 nowe ogłoszenia o zamówieniach znajdują się na http://www.przetargi.giwk.pl

 

Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień muszą być składane w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa wodociągu DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m”. 2020-05-19 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
2 Budowa sieci wodociągowej DN200 żel. z przełączeniem przyłączy wodociągowych i likwidacją istniejących sieci wodociągowych w ul. Leśna Góra w Gdańsku 2020-05-15 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Wyspy Spichrzów w rejonie ul. Spichrzowej, Motławskiej i Szopy w Gdańsku wraz z budową przepompowni ścieków. 2020-05-13 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
4 Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu północnej części wyspy Ołowianka w Gdańsku, sygn.akt ZR/115/20 2020-05-12 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
5 Wykonanie przeglądów E70 oraz E10 w dwóch agregatach kogeneracyjnych produkcji MWM typu TCG 2016CV16 2020-05-11 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
6 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku 2020-05-08 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
7 Realizacja robót dla następujących zadań: Część I „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. M. Ludwiki , A. Madalińskiego w Gdańsku”. Część II „Przebudowa sieci wodociągowej DN250 AC w ciągu al. Gen. Hallera ”. Część III ” Budowa sieci wodociągowej w ul. Galileusza w Gdańsku”. 2020-05-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
8 Kompleksowa obsługa techniczna i ochrona obiektów: Zbiornika Wody Stary Sobieski i Zbiornika Wody Stara Orunia w Gdańsku 2020-05-06 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe
9 Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Konopnickiej w Gdańsku” 2020-05-05 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
10 Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka II oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko" 2020-04-29 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe