Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Przebudowę sieci wodociągowej ul. Siedlickiej od ul. Fiszera do ul. Traugutta w Gdańsku 2019-03-20 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
2 Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 żel./AC w ul. Reymonta oraz budowa odcinka przyłącza wodociągowego w ul. Makuszyńskiego w Gdańsku. 2019-03-14 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej w Gdańsku". 2019-03-13 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
4 Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku 2019-03-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej 2019-02-21 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Gdańsku – ETAP II 2019-02-20 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
7 Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 w ul. Asesora w Gdańsku. 2019-02-19 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
8 Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku. 2019-02-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
9 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Charzykowskiej i Łapalickiej w Gdańsku 2019-02-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
10 „Przyłączenie poletka osadowego do kanalizacji sanitarnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód” 2019-02-01 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe