Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej w Gdańsku 2018-01-15 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
2 Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe 2018-02-16 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
3 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Beskidzkiej w Gdańsku. 2018-03-07 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
4 Budowa przykanalików w ul. Niepołomnickiej w Gdańsku. 2018-03-15 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
5 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa Pompowni Wody Polanki przy ul. Polanki / Abrahama w Gdańsku." 2018-03-28 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
6 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Turystycznej w Gdańsku 2018-04-06 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
7 Remont i przebudowa Zbiorników Wody Czystej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie OŚ Wschód w Gdańsku 2018-04-09 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
8 Modernizacja rozdzielnicy głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej T-2 na terenie OŚ Wschód w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26. 2018-04-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
9 Rozbudowa systemu monitoringu dla gdańskiego układu wodociągowego – nowe punkty pomiarowe 2018-04-16 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
10 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w ul. Poznańskiej w Gdańsku, na odcinku od ul. Gen. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór. 2018-04-16 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne