Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Realizacja części badawczej w ramach Projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” 2019-07-19 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
2 Przebudowa sieci wodociągowej DN150mm oraz DN100mm wraz z przyłączami ul. Grodzka i Wapiennicza w Gdańsku 2019-07-17 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
3 Budowa sieci wodociągowej DN200 żel. z przełączeniem przyłączy wodociągowych i likwidacją istniejących sieci wodociągowych w ul. Leśna Góra w Gdańsku 2019-07-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
4 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych DN100/150 w ul. Kołobrzeskiej od ul. Słupskiej do al. Rzeczypospolitej w Gdańsku” 2019-07-09 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
5 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słupskiej, Arkońskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Beniowskiego i Bora-Komorowskiego” 2019-07-03 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
6 Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni wraz z wymianą sieci wodociągowej w ul. Stary Rynek Oliwski w Gdańsku 2019-06-27 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
7 Przebudowa sieci wodociągowej DN400 w ul.Chłopskiej w Gdańsku. 2019-06-14 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
8 Przebudowa przepompowni ścieków Rudniki 2019-06-13 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
9 Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 w ul. Białej w Gdańsku 2019-06-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
10 Przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Bliskiej w Gdańsku 2019-06-10 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe