Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

 

Informujemy, że od 1 lutego 2019 oferty we wszystkich naszych postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, będą musiały być składane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W postępowaniach powyżej progów unijnych w/w wymóg obowiązuje od 18 października 2018 r.

 

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp procedury
1 Załadunek i transport odpadu będącego osadem z oczyszczalni ścieków o kodzie odpadu 07 05 12 magazynowanego na terenie Oczyszczalni Polpharma w Starogardzie Gdańskim przyul. Droga Owidzka 12 2019-04-15 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
2 Budowa przepompowni ścieków przy ul.Budowlanych w Gdańsku. 2019-04-11 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
3 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Osowej w ul. Parterowej i ul. Barniewickiej w Gdańsku.” 2019-04-04 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR
4 Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 w ul.Asesora w Gdańsku. 2019-03-28 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
5 Przebudowa przepompowni ścieków Rudniki. 2019-03-27 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
6 Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kielnieńskiej oraz budowa przyłącza wodociągowego do PŚ Kielnieńska w Gdańsku” 2019-03-22 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
7 Przebudowę sieci wodociągowej ul. Siedlickiej od ul. Fiszera do ul. Traugutta w Gdańsku 2019-03-20 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe
8 Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 żel./AC w ul. Reymonta oraz budowa odcinka przyłącza wodociągowego w ul. Makuszyńskiego w Gdańsku. 2019-03-14 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe
9 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej w Gdańsku". 2019-03-13 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe
10 Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku 2019-03-12 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe