Zamówienia

Witamy w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej poświęconej zamówieniom publicznym i sektorowym organizowanym przez GIWK.

Lp.Nazwa postępowaniaData ogłoszenia sortowanie sortowanieRodzaj zamówieniaTyp proceduryStatus
1 Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – Etap I – budowa ustępu publicznego nr 1 na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami 2018-09-21 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
2 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel w ul. Zagórnej w Gdańsku na dł. 250 m". 2018-09-21 Usługi Zamówienie poniżej 30 tys. EUR Aktualne
3 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt. „Stacja zlewcza ścieków na terenie OŚ Wschód w Gdańsku". 2018-09-18 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
4 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizajć jezdni i chodników w ul. Złotników w Gdańsku 2018-09-18 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
5 Remont i przebudowa budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i oświetleniem przy ul. Polanki 110a w Gdańsku. 2018-09-18 Roboty budowlane Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
6 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pt.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Borkowskiej, Straszyńskiej i Czerskiej na dł. ok. 1640m w Gdańsku". 2018-09-11 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
7 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sztutowskiej w Gdańsku”. 2018-09-10 Usługi Zamówienie sektorowe podprogowe Aktualne
8 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa przepompowni ścieków PŚPortowa wraz z budową sieci kanalizacyjnej”. 2018-09-07 Usługi Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
9 Rozbudowę systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody w Rekcinie w gminie Pruszcz Gdański dz. 306/14 obr. Juszkowo, ark. 2 2018-09-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne
10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej w Gdańsku. 2018-09-07 Roboty budowlane Zamówienie publiczne lub sektorowe Aktualne